Under opholdet syd

For at alle får en god oplevelse ved at være på Godset, beder vi til at alle følger nedenstående retningslinjer:

  • At du respekterer naturen, dvs. tager al dit affald med dig ind eller smider det i containeren, herunder også cigaretskodder mv.
  • At du respekterer hytten, dvs. ikke øver hærværk eller lignende
  • Det er ikke tilladt at medbringe hyttens borde og stole udendørs (benyt de opstillede bord/bænke sæt)
  • Elhegn må ikke passeres
  • Tænk på naboerne og undgå støjende adfærd
  • Der må kun laves bål på de afmærkede bålpladser (brænde som er fældet må gerne benyttes, det er ikke tilladt at fælde træer på grunden)
  • Grill og lignende må ikke benyttes indenfor en afstand af 100 m. fra hytten

Opvaskemaskine:

  • Der må kun benyttes sæbe beregnet til maskinvask
  • Skarpe knive skal lægges i plastbakken i øverste kurv

Ituslået service/andre defekter foresaget af lejer skal så vidt muligt stilles frem i køkkenet samt sende en sms til 60 53 27 30