Brand- og evakueringsplan

Brand- og evakueringsplan:

Hele hytten er monteret røgmeldere, disse må ikke nedtages/ændres (ved fejl på røgmelder kontakt da udlejer)

I tilfælde af brand vil røgmelderne udsende en hyletone.

Hvis denne lyder eller du har konstateret brand skal:

  • Hytten øjeblikligt evakueres, og alle samles ved flagstangen/bålpladsen (tjek røgretning).
  • Hvis muligt betjenes slukningsudstyret.
  • Kontakt straks alarmcentralen (1-1-2) og meld om brand i en overnatningshytte.
  • Adresse: Bastbjergvej 47, Ganløse
  • Er der lejere i den anden del af hytten skal disse ligeledes straks evakueres.

Lejer skal sørge for ved brandvæsnets ankomst at meddele om:

  • Der evt, fortsat er personer i hytten
  • At der i køkkenerne forefindes gasflasker og slukningsudstyr under tryk.
  • Hvor forsamlingen opholder sig.

Forsøg ikke at få ejendele med, og sørg for egen sikkerhed, vær rolig og fattet.

Flugtvejsplaner:

For Norddelen af hytten benyttes denne flugtvejsplan
Godset Nordddel flugtveje 20120713

For Syddelen af hytten benyttes denne flugtvejsplan

Godset Syddel flugtveje 20120616