Ankomst syd

Velkommen til Bastbjerglejren Godset SYD delen.

  • Aflæs elmåler (elmåler er placeret bag udvendig låge ved køkkenet markeret med “SYD”
  • Tænd køleskabet
  • Tænd vandvarmer i køkken
  • Tænde for varmen (se brugsanvisninger)