Ankomst Nord

Velkommen til Bastbjerglejren Godset NORD delen.

  • Aflæs elmåler (Elmåleren sidder bag låge, ved køkkendøren ved “Syd-delen” markeret med “NORD”
  • Tænd køleskabet
  • Tænd vandvarmer i køkken
  • Skal du bruge varmt vand i toiletbygningen tændes den på drejeknappen på fronten (se brugsanvisninger)
  • Evt. tænde for varmen (se brugsanvisninger)